گروه طراحی دکوراسیون داخلی

سابقه کار: 
2 سال
تزئینات داخلیسقف كاغذب و اسمان مجازي

طراحی و اجرا ی دکوراسیون داخلی
معماری طراحی مشاوره اجرا

اطلاعات تماس
آدرس : 
بندرعباس..سازمان جنوبی
تلفن تماس : 
0937392267
شهر و استان: 
هرمزگانبندرعباس

حرفه ای ها و فروشندگان دیگر