معماري

سابقه کار: 
5 سال
مشاوره و طراحیشرکت های معماری و دکوراتورها

انجام كليه امور معماري
طراحي،سه بعدي،طراحي داخلي و دكوراسيون

اطلاعات تماس
تلفن همراه : 
09193000460
شهر و استان: 
تهرانتهران

حرفه ای ها و فروشندگان دیگر