مجتمع آموزش فنی و حرفه ای آزاد خودباوران کوثر

سابقه کار: 
10 سال
فرهنگی و آموزشیآموزشگاه ها

مجری برگزاری دوره های آموزشی مهارتهای پایه و پیشرفته شامل :
فناوری اطلاعات ، امور مالی و بازرگانی عمران ، مدیریت صنایع

اطلاعات تماس
آدرس : 
خیابان شهید بهشتی- خیابان بهزیستی-بهزیستی 8- موسسه خودباوران کوثر
تلفن همراه : 
09112752543
تلفن تماس : 
01732340340
شهر و استان: 
گلستانگرگان
شبکه های اجتماعی

حرفه ای ها و فروشندگان دیگر