عکاسی معماری و تبلیغاتی

سابقه کار: 
9 سال
مشاوره و طراحیتولید فیلم

عکاسی معماری و تبلیغاتی مرتبط با معماری و ساختمان.
با سابقه تحویل بیش از ۱۵۰ پروژه معماری.
مستندسازی مراحل ساخت پروژه های ساخت.
عکاسی و فیلمبرداری هوایی (هلیشات)

اطلاعات تماس
تلفن همراه : 
09369661616
شهر و استان: 
تهرانتهران
شبکه های اجتماعی

حرفه ای ها و فروشندگان دیگر