طراحی گچبری .

سابقه کار: 
8 سال
تزئینات داخلیگچ بری و قرنیز و باند

گچبری سنتی. طراحی.نظارت اجرایی.پتینه نقاشی.

اطلاعات تماس
تلفن همراه : 
09127844082
شهر و استان: 
تهرانتهران

حرفه ای ها و فروشندگان دیگر