حامکو

وسایل و تزئینات مسکونی و اداریلوسترـ آباژور و روشنایی ها

واردکننده انحصاری برند METALLUX ایتالیا در ایران می باشد.

اطلاعات تماس
آدرس : 
تهران›تهران
تلفن همراه : 
۸۸۷۱۵۲۱۰
تلفن تماس : 
۸۸۷۱۵۲۱۰
شهر و استان: 
تهرانتهران
شبکه های اجتماعی

حرفه ای ها و فروشندگان دیگر