بناساختمان

سابقه کار: 
15 سال
مشاوره و طراحیمشاور و طراحی ساختمانهای مسکونی

بناساختمانی هستم سفت کاری ونازک کاری ساختمان ازدیوارچینی,گچ کاری تا,شیب بندی مزایک,سنگ کاری کاشیکاری,و......,درخدمتیم

اطلاعات تماس
آدرس : 
گلشهر
تلفن همراه : 
09137918124
تلفن تماس : 
32565947
شهر و استان: 
خراسان رضويمشهد
شبکه های اجتماعی

حرفه ای ها و فروشندگان دیگر