بازرسی ترموگرافی

تاسیسات و خدمات ساختمانتست عایق بندی

- بازرسی ترموگرافی ساختمان
- تست عایق بندی و ایزولاسیون ساختمان و سازه های صنعتی و نیروگاهها
- تست ترموگرافی جهت تعیین محل نشتی و خرابی زیر سطح و تعیین محل دقیق آن
-تعیین محل اتلاف انرژی ساختمان
- تشخیص نم و نشتی لوله ی آب و فاضلاب(تشخیص نم و نشتی لوله ی آب و فاضلاب و لوله های زیر سطح با استفاده از تکنولوژُی روز آمریکا(IR Inspection))

- انجام بازرسی های ترموگرافی جهت تست دوره ای تجهیزات الکتریکی (نصب شده ، تحت گارانتی ، و...)
- تست عایق بندی مخازن و تجهیزات مکانیکی
- تست دوره ای دستگاههای سرمایشی و گرمایشی و چیلر
- تائیدیه ایزولاسیون ساختمان و تجهیزات الکتریکی برای شرکت های ساختمانی جهت ارائه به کارفرما
- تائید شده توسط بازرس ترموگرافی دارای مدرک بازرسی ترموگرافی و تایید صلاحیت شده از ASNT آمریکا
- طبق استاندارد ASTM آمریکا
- همراه با گزارش مستند و تایید شده در چند ثانیه
- توسط متخصصین مجرب و دستگاههای آمریکایی
- آخرین متد صنعت ساختمان در آمریکا و اروپا

اطلاعات تماس
تلفن همراه : 
09374232981
شهر و استان: 
تهرانتهران

حرفه ای ها و فروشندگان دیگر