آرتا ورجاوند

سابقه کار: 
11 سال
تزئینات بیرونی و محوطهشرکت های طراحی محوطه و فضای سبز

زمينه فعاليت در خدمات مهندسي و طراحي هاي چهار گانه ساختماني ، مشاركت ، دکوراسیون داخلی، پيمان كاري ، مديريت پيمان، مصالح و تاسيسات و....

اطلاعات تماس
تلفن همراه : 
09122861187
شهر و استان: 
تهرانتهران

حرفه ای ها و فروشندگان دیگر